Hi,文徵明小楷《莲社图记》欣赏

2016-06-22 09:37:15 来源:书法空间 点击:

        文徵明小楷《莲社图记》为文徵明1530年作小楷经典作品。

        钤印:文征明印、悟言室、停云。溥儒题“
        此卷结体精密而有宽绰之致,侣不经意而有山阴家范,公书中之上驷也。
   


 
 
 
二维码